Aktualności w ofercie

Harmonogram konferencji i warsztatów organizowanych w ramach wsparcia metodycznego - II semestr rok szkolny 2016/2017

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "Publisher-Innowacje" zaprasza wszystkich nauczycieli z powiatu cieszyńkiego, do zapoznania się z przygotowanym harmonogramem konferencji i warsztatów organizowanych w ramach wsparcia metodycznego w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017.Tematykę spotkań opracowaliśmy uwzględniając prośby nauczycieli wyrażone w ankietach ewaluacyjnych, a także w kontekście propozycji zgłosznych przez niektóre organy prowadzące oraz dyrektorów szkół. W naszej propozycji wpisujemy się  także w wymagania stawiane przed placówkami i szkołami przez rozporządzenia ministerialne oraz kierunek zmian w oświacie.Harmonogram konferencji do pobrania tutaj.

 

UWAGA! - Przypominamy, że został zmieniony termin konferencji metodycznej z j. niemieckiego. Szkolenie odbędzie się 22 Maja 2017 r. o godzinie 15:00

 


Nowy kierunek studiów podyplomowych od października 2017 - "Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu."

W roku akademickim 2017/2018 (od października) wprowadzamy do naszej oferty  w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu nowy kierunek studiów podyplomowych - "Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu."

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych. Szczegóły znajdziecie Państwo  tutaj


Nowy kierunek studiów podyplomowych od października 2017 - "Doradca zawodowy."

W roku akademickim 2017/2018 (od października) wprowadzamy do naszej oferty  w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu nowy kierunek studiów podyplomowych - "Doradca zawodowy."

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. 

UWAGA! Zgodnie z nową ustawą  Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego należą do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły – (art. 109 ust.1 pkt 7 u.p.o.). Organizowane będą dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum – (art. 109 ust. 6 u.p.o.)

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj

 Ortografia w małym paluszku"Techniki szybkiego uczenia się w nauce ortografii (23 maja 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza 23 maja 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie ”Ortografia w małym paluszku” – Techniki szybkiego uczenia się w nauce ortografii. Celem warsztatów jest przybliżenie przyczyn występowania trudności w pisaniu oraz zaprezentowanie możliwości zapobiegania im poprzez wykorzystywanie w pisaniu ortograficznym technik przyspieszonego uczenia się. Szkolenie poprowadzi mgr Anna Kaszuba Lizurej doświadczony psycholog i autorka popularnych zeszytów ćwiczeń dla uczniów dyslektycznych klas 4-6 i gimnazjów „W krainie ortografii cz. 1 i 2” oraz książki „W krainie czytania” – ćwiczeń ułatwiających naukę czytania dla uczniów klas 1-3. Szczegóły szkolenia tutaj

Gry i zabawy przeciw agresji - warsztaty szkoleniowe (15 maja 2017)

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie warsztatami, ODZ w Cieszynie organizuje 15 maja (tj. poniedziałek) 2017 kolejne szkolenie z tej tematyki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych oraz terapeutów zajęciowych na warsztaty szkoleniowe: "Gry i zabawy przeciw agresji". Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami rozładowania złości, metodami radzenia sobie z agresją u dzieci a także sposobami wyciszenia i uspokojenia niechcianych emocji u dzieci.Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia

"Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" wg koncepcji prof. dr hab.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  (październik 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 19-20 października 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi w wieku przedszkolnym na szkolenie "Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" prowadzone przez mgr Ewę Zielińską nauczycielkę wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem,która wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznanie ich z metodami pracy z dziećmi oraz sposobami wspomagania rozwoju umysłowego, wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia. 


Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym - (02 listopda 2017 r.)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 02 listopada 2017 r. na szkolenie " Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym" prowadzone przez mgr Ewę Zielińską. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodami ustalania umiejętności matematycznych w zakresie : m.in. liczenia, rachowania, rozumienia sensu mierzenia i klasyfikowania a także z interpretowaniem wyników na użytek wspomagania rozwoju i edukacji matematycznej dzieci. Szczegółowe informacje na postronie szkolenia

 


 Diagnoza Przedszkolaka - nbsp;nauczycielska diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - (szkolenie 03 listopda 2017 r.)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 03 listopada 2017 r. na szkolenie " Diagnoza Przedszkolaka - nauczycielska diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej", prowadzone przez mgr Ewę Zielińską. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z najważniejszymi ustaleniami dotyczącymi gotowości szkolnej, omówienie różnic indywidualnych w rozwoju umysłowym dzieci przedszkolnych, omówienie organizacji i przebiegu zajęć, obserwacja i ocena aktywności dziecka oraz notowaniem wyników na zbiorczych arkuszach diagnostycznych. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia


 Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu tego,co trudne-(szkolenie 04 listopda 2017 r.)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 04 listopada 2017 r. 
na szkolenie " Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu tego,co trudne".,  prowadzone przez mgr Ewę Zielińską. Podczas spotkania uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę na temat funkcjonowania pamięci (fazy procesów pamięciowych, rodzaje pamięci, badania pojemności pamięci, czynniki wpływające na zapamiętywanie i zapominanie  oraz hipotetyczny model pamięci).Poznają  nowe metodyki wspomagania dzieci w umiejętności skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania w sytuacji dla dziecka trudnej. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia 

 


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień - (18 listopada 2017)

 ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 18 listopada 2017 r. na szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne-I stopień, wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, fizjoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, studentów, rodziców. 

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Mroziak - od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu (certyfikat nr 49). Wszystkie szczegóły tutaj


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II stopień - (02 grudnia 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 02 grudnia 2017 r. na szkolenie: Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne-II stopień.

Kurs II stopnia jest przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę w wymiarze minimum 1 godz. tygodniowo w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego. II stopień kursu jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR. Wszystkie szczegóły tutaj


Gimnastyka Mózgu - kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona (maj 2018) 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 18 - 20 maja 2018 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów i rehabilitantów, na  II - stopniowy kurs doskonalący Gimnastyka Mózgu, który jest metodą stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości człowieka, zwłaszcza tych związanych z procesami uczenia się. Metoda ta wykorzystuje zestawy ćwiczeń, które mobilizują mózg do synchronicznej pracy obu półkul. Celem kinezjologii jest udzielenie wsparcia każdemu człowiekowi, tak aby mógł optymalnie wykorzystać swoje możliwości. Wszystkie szczegóły tutaj