Aktualności w ofercie

Rusza rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe na semestr letni. Przewidzany start studiów - początek marca 2017.

Wszystkie szczegóły rekrutacji znajdą Państwo tutaj:  Zasady rekrutacji na studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Humanitas.

  


Harmonogram konferencji i warsztatów organizowanych w ramach wsparcia metodycznego - II semestr rok szkolny 2016/2017

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "Publisher-Innowacje" zaprasza wszystkich nauczycieli z powiatu cieszyńkiego, do zapoznania się z przygotowanym harmonogramem konferencji i warsztatów organizowanych w ramach wsparcia metodycznego w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017.Tematykę spotkań opracowaliśmy uwzględniając prośby nauczycieli wyrażone w ankietach ewaluacyjnych, a także w kontekście propozycji zgłosznych przez niektóre organy prowadzące oraz dyrektorów szkół. W naszej propozycji wpisujemy się  także w wymagania stawiane przed placówkami i szkołami przez rozporządzenia ministerialne oraz kierunek zmian w oświacie. Harmonogram konferencji do pobrania tutaj."Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" wg koncepcji prof. dr hab.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  (marzec 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 13-14-15 marca 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi w wieku przedszkolnym na warsztaty szkoleniowe "Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" prowadzone przez mgr Ewę Zielińską nauczycielkę wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem,która wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznanie ich z metodami pracy z dziećmi oraz sposobami wspomagania rozwoju umysłowego, wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia. 


 

Gry i zabawy przeciwko agresji - warsztaty szkoleniowe (marzec 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza 27 marca (tj. poniedziałek) 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych oraz terapeutów zajęciowych na warsztaty szkoleniowe: "Gry i zabawy przeciw agresji". Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami rozładowania złości, metodami radzenia sobie z agresją u dzieci a także sposobami wyciszenia i uspokojenia niechcianych emocji u dzieci.Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia


Wprowadzenie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki  Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak (kwiecień 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 01 kwietnia (tj. sobota) 2017 r. wszystkich zainteresowanych Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogów świetlic, pracowników edukacji i instytucji pracujących z dziećmi, studentów i rodziców, którzy chcą poznać korzyści z pracy metodą odimienną i chcą stosować naukę czytania metodą dr Ireny Majchrzak w praktyce.szczegóły na podstronie

 


Gimnastyka Mózgu - kurs bazowy kinezjologii edukacyjne dr Paula Denniosona (kwiecień 2017) 

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 07- 09 kwietnia 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów i rehabilitantów, na  II- stopniowy kurs doskonalący Gimnastyka Mózgu, który jest  metodą stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości człowieka, zwłaszcza tych związanych z procesami uczenia się. Metoda ta wykorzystuje zestawy ćwiczeń, które mobilizują mózg do synchronicznej pracy obu półkul. Celem kinezjologii jest udzielenie wsparcia każdemu człowiekowi, tak aby mógł optymalnie wykorzystać swoje możliwości . Wszystkie szczegóły tutaj.

 


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień - (18 listopada 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 18 listopada 2017 r. na szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne-I stopień, wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, fizjoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, studentów, rodziców. 

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Mroziak - od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu ( certyfikat nr 49) . Wszystkie szczegóły tutaj


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II stopień - (02 grudnia 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 02 grudnia 2017 r. na szkolenie: Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne-II stopień.

Kurs II stopnia jest przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę w wymiarze minimum 1 godz. tygodniowo w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego. II stopień kursu jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR. Wszystkie szczegóły tutaj