Aktualności w ofercie

Harmonogram konferencji w ramach wsparcia metodycznego na I semestr roku szkolnego 2016/2017

Szanowni Państwo, przedstawiamy harmnogoram konferencji w ramach wsparcia metodycznego na I semestr roku szkolnego 2016/2017 dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimanzjów. Przypominamy, że dla nauczycieli powiatu cieszyńskiego udział w szkoleniach jest bezpłatny. Harmonogram znajdzieci Państwo  tutaj

 

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe - start październik 2016 r.

Zapraszamy na studia podyplomowe w Cieszynie w nowym roku akademickim 2016/2017, w ramach współpracy Ośrodka z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej . Wszystkie informacje znajdziecie Państwo tutaj.

 

UWAGA! Pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  rozpoczną się 05 października 2016 r. o godzinie 15:30

 

Studia podyplomowe kierunek: Terapia Pedagogiczna i Rewaliadcja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi  - rozpoczęcie 05 października 2016 r. o godzinie 15:30

 

Studia podyplomowe kierunek: Organizacja i Zarządzanie oświatą - rozpoczęcie po 20 października 2016 r. Dokładny termin zostanie podany wkrótce

 

Studia podyplomowe kierunek: Surdopedagogika - rozpoczęcie około 15 października 2016 r. Dokładny termin zostanie podany wkrótce 


 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

07 Lipca 2016 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 szczegółytutaj

 


Trening mózgu- wsparcie dla człowieka współczesnej cywilizacji. SAS Centre Polska w Cieszynie

 

W dniach od 19 do 21 sierpnia br. Steven Michaelis, twórca metody SAS, wraz z przedstawicielami organizacji SAS (ang. Sensory Activation Solutions) gościł po raz drugi w Cieszynie – Ośrodku Doskonalenia Zawodowego, gdzie odbyła się druga część szkolenia dla polskich przedstawicieli tejże metody, wspierającej pracę mózgu.
NEUROAKUSTYCZNY TRENING MÓZGU SAS pomaga dzieciom m.in. z: 1. ADHD,

2. dysleksją,

3. autyzmem,

4. problemami w nauce,

5. zaburzeniami przetwarzania informacji słuchowej,

6. zespołem Downa,

7. porażeniem mózgowym

8. oraz innymi dysfunkcjami.

 

Metoda SAS jest również pomocna osobom dorosłym np. chcącym poprawić koncentrację uwagi, równowagę emocjonalną, itp., ale również osobom po udarach mózgu. 


W Cieszynie działa już Centrum SAS – zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wkrótce dostępna będzie polska storna internetowa pod adresem: www.sascentre.com(w tej chwili w języku angielskim).
Kontakt do Centrum SAS: 
ul. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn
e-mail: info-pl@sascentre.pl

tel. 33 8527 707 


Zabawy badawcze przedszkolu:  "A to woda właśnie w kolorowym zawrocie głowy" (październik 2016) - warsztaty

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 05 października 2016 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na warsztaty prezentujące zabawy badawcze, które pomogą przybliżyć dzieciom świat przyrody poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń i eksperymentów z wodą.Szczegóły warsztatów na podstronie szkolenia.


 

Jak realizować zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne? - warsztaty szkoleniowe (październik 2016)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 27 października 2016 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na szkolenie w formie warsztatów, którego celem jest zapoznanie uczestników ze sposobami dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia oraz z możliwościami pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczegóły warsztatów na podstronie szkolenia.


 

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- Diagnoza i wczesna interwencja- warsztaty szkoleniowe (listopad 2016)

 

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 14 listopada 2016 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, logopedów, psychologów, opiekunów w żłobkach, specjalistów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, na szkolenie, które ma za zadanie pomóc we wczesnym rozpoznawaniu charakterystycznych symptomów ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz przybliżyć formy pomocy dzieciom z ryzyka dysleksji. Szkolenie poprowadzi mgr Anna Kaszuba-Lizurej,  doświadczony pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej, autorka zeszytów ćwiczeń do pracy z uczniem dyslektycznym "W krainie ortografii cz I i II". Szczegóły na podstronie


 

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej (listopad 2016)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 14 listopada 2016 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, na szkolenie które ma na celu wyjaśnić czym jest budząca się szkoła oraz nauczanie przyjazne mózgowi. Celem szkolenia jest również odpowiedź na pytanie, jak poprawić efektywność nauczania, a także zaprezentowanie sposobów na pobudzenie aktywności mózgu. Szczegóły na podstronie szkolenia.


Wizualny organizator i inne metody - jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera? -warsztaty (listopad 2016)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 21 listopada 2016 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi z ZA na warsztaty szkoleniowe. Dzieci, u których zdiagnozowano zespół Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Proponowane szkolenie ma na celu pomoc uczestnikom w zrozumieniu dzieci z ZA, wskazać jak tym dzieciom pomagać w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak uniknąć błędów w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z zespołem Aspergera.Szczegóły warsztatów na podstronie szkolenia.


 

Procedura przerwy i inne metody - jak pracować z dzieckiem z ADHD? - warsztaty szkoleniowe (grudzień 2016)

ODZ w Cieszynie zaprasza 12 grudnia 2016 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi z ADHD na warsztaty szkoleniowe. Głównym zadaniem szkolenia jest doskonalenie u uczestników umiejętności odróżniania objawów ADHD od zachowań niepożadanych, zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością i pomoc w rozwinięciu umiejętności wspierania dziecka z ADHD. Szczegóły warsztatów na podstronie szkolenia.


 

Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne I stopień (grudzień 2016)

ODZ w Cieszynie zaprasza 10 grudnia 2016 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalanych, logopedów, terapeutów i rehabilitantów, na kurs RR W.Sherborne - I stopień.

Szkolenie I stopnia uprawnia do wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Podczas szkolenia Io uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi oraz odbywają się sesje ruchowe z udziałem uczestników. Szczegóły na stronie


Wykorzystanie  Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym  (grudzień 2016)

ODZ w Cieszynie zaprasza wszystkich zainteresowanych,znających metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (wymagany ukończony I stopień RR) na szkolenie 11 grudnia 2016 r., które zapozna uczestników z praktycznymi możliwościami wykorzystania metody RR w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Szczegóły  na stronie


"Eduakcja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" wg koncepcji prof. dr hab.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  (marzec 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 13-14-15 marca 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi w wieku przedszkolnym na warsztaty szkoleniowe "Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" prowadzone przez mgr Ewę Zielińską nauczycielkę wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem,która wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznanie ich z metodami pracy z dziećmi oraz sposobami wspomagania rozwoju umysłowego, wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia. 

 

 


Wprowadzenie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki  Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak (kwiecień 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 01 kwietnia (tj. sobota) 2017 r. wszystkich zainteresowanych Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogów świetlic, pracowników edukacji i instytucji pracujących z dziećmi, studentów i rodziców, którzy chcą poznać korzyści z pracy metodą odimienną i chcą stosować naukę czytania metodą dr Ireny Majchrzak w praktyce.szczegóły na podstronie

 


Gimnastyka Mózgu - kurs bazowy kinezjologii edukacyjne dr Paula Denniosona (kwiecień 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 07- 09 kwietnia 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów i rehabilitantów, na  II- stopniowy kurs doskonalący Gimnastyka Mózgu, który jest  metodą stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości człowieka, zwłaszcza tych związanych z procesami uczenia się. Metoda ta wykorzystuje zestawy ćwiczeń, które mobilizują mózg do synchronicznej pracy obu półkul. Celem kinezjologii jest udzielenie wsparcia każdemu człowiekowi, tak aby mógł optymalnie wykorzystać swoje możliwości . Wszystkie szczegóły na tutaj.