Aktualności w ofercie


 Harmonogram konferencji w ramach wsparcia metodycznego na I semestr roku szkolnego 2016/2017

Szanowni Państwo, przedstawiamy harmnogoram konferencji w ramach wsparcia metodycznego na I semestr roku szkolnego 2016/2017 dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimanzjów. Przypominamy, że dla nauczycieli powiatu cieszyńskiego udział w szkoleniach jest bezpłatny. Harmonogram znajdzieci Państwo  tutaj

 

Rozpoczęcie zajęć na studiach podyplomowych - październik 2016 r.

Zapraszamy na studia podyplomowe w Cieszynie w nowym roku akademickim 2016/2017, w ramach współpracy Ośrodka z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej . Wszystkie informacje znajdziecie Państwo tutaj.

Studia podyplomowe na kierunku:Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpoczęły się 05 października 2016  

Studia podyplomowe na kierunku: Terapia Pedagogiczna i Rewaliadcja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi rozpoczęły się 05 października 2016

Studia podyplomowe na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne rozpoczęły się 09 października 2016 

Studia podyplomowe kierunek: Organizacja i Zarządzanie oświatą - rozpoczęły się 24 października 2016

Studia podyplomowe kierunek: Surdopedagogika - rozpoczęły się 29 października 2016 

 


Jak wspomagać uczenie się i rozwój? - Spotkanie z twórcą metody SAS 16 listopada 2016

 

 

Zapraszamy na bezpłatny wykład i spotkanie z twórcą metody Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS, Panem Stevenem Michaëlisem,który odbędzie się: 16 listopada 2016 r. w godzinach 15:30-17:30 w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, ul. Sienkiewicza 2 (Aula na parterze)

NEUROAKUSTYCZNY TRENING MÓZGU SAS pomaga dzieciom z m.in.:

1. ADHD,

2. dysleksją,

3. autyzmem,

4. problemami w nauce,

5. zaburzeniami przetwarzania informacji słuchowej,

6. zespołem Downa,

7. porażeniem mózgowym

8. oraz innymi dysfunkcjami.

Metoda SAS jest również pomocna osobom dorosłym np. chcącym poprawić koncentrację uwagi, równowagę emocjonalną, itp., ale również osobom po udarach mózgu. 

W Cieszynie działa już Centrum SAS – zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wkrótce dostępna będzie polska storna internetowa pod adresem: www.sascentre.com(w tej chwili w języku angielskim).
Kontakt do Centrum SAS: 
ul. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn
e-mail: info-pl@sascentre.pl

tel. 33 8527 707 

 


Wizualny organizator i inne metody - jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera? -warsztaty (listopad 2016)

UWAGA! - ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem został utworzony drugi termin :

Zapraszamy do zapisów na 29 listopada 2016 r. 

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 21 listopada 2016 r. (lista zamknięta) wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi z ZA na warsztaty szkoleniowe. Dzieci, u których zdiagnozowano zespół Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Proponowane szkolenie ma na celu pomoc uczestnikom w zrozumieniu dzieci z ZA, wskazać jak tym dzieciom pomagać w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak uniknąć błędów w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z zespołem Aspergera.Szczegóły warsztatów na podstronie szkolenia.


 

Procedura przerwy i inne metody - jak pracować z dzieckiem z ADHD? - warsztaty szkoleniowe (grudzień 2016)

ODZ w Cieszynie zaprasza 12 grudnia 2016 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi z ADHD na warsztaty szkoleniowe. Głównym zadaniem szkolenia jest doskonalenie u uczestników umiejętności odróżniania objawów ADHD od zachowań niepożadanych, zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością i pomoc w rozwinięciu umiejętności wspierania dziecka z ADHD. Szczegóły warsztatów na podstronie szkolenia.


 

Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne I stopień (grudzień 2016)

ODZ w Cieszynie zaprasza 10 grudnia 2016 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalanych, logopedów, terapeutów i rehabilitantów, na kurs RR W.Sherborne - I stopień.

Szkolenie I stopnia uprawnia do wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Podczas szkolenia Io uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi oraz odbywają się sesje ruchowe z udziałem uczestników. Szczegóły na stronie


Wykorzystanie  Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym  (grudzień 2016)

ODZ w Cieszynie zaprasza wszystkich zainteresowanych,znających metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (wymagany ukończony I stopień RR) na szkolenie 11 grudnia 2016 r., które zapozna uczestników z praktycznymi możliwościami wykorzystania metody RR w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Szczegóły  na stronie


"Eduakcja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" wg koncepcji prof. dr hab.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  (marzec 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 13-14-15 marca 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi w wieku przedszkolnym na warsztaty szkoleniowe "Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" prowadzone przez mgr Ewę Zielińską nauczycielkę wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem,która wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznanie ich z metodami pracy z dziećmi oraz sposobami wspomagania rozwoju umysłowego, wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia. 

 

 


Wprowadzenie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki  Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak (kwiecień 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 01 kwietnia (tj. sobota) 2017 r. wszystkich zainteresowanych Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogów świetlic, pracowników edukacji i instytucji pracujących z dziećmi, studentów i rodziców, którzy chcą poznać korzyści z pracy metodą odimienną i chcą stosować naukę czytania metodą dr Ireny Majchrzak w praktyce.szczegóły na podstronie

 


Gimnastyka Mózgu - kurs bazowy kinezjologii edukacyjne dr Paula Denniosona (kwiecień 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 07- 09 kwietnia 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów i rehabilitantów, na  II- stopniowy kurs doskonalący Gimnastyka Mózgu, który jest  metodą stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości człowieka, zwłaszcza tych związanych z procesami uczenia się. Metoda ta wykorzystuje zestawy ćwiczeń, które mobilizują mózg do synchronicznej pracy obu półkul. Celem kinezjologii jest udzielenie wsparcia każdemu człowiekowi, tak aby mógł optymalnie wykorzystać swoje możliwości . Wszystkie szczegóły na tutaj.